תוצאה
קטגוריה
12 / 4
34%
מגדר
14 / 4
29%
כללי
14 / 4
29%
מקטע זמן
בקרה 00:01:41.553
בקרה 00:04:53.550
בקרה 00:08:00.310
בקרה 00:11:15.720
בקרה 00:14:22.660