תוצאה
קטגוריה
24 / 23
96%
מגדר
24 / 23
96%
כללי
26 / 23
89%
מקטע זמן
בקרה 00:00:45.433
בקרה 00:11:47.940
בקרה 00:25:48.707
בקרה 00:39:43.220
בקרה 00:51:26.733