תוצאה
קטגוריה
3 / 1
34%
מגדר
10 / 4
40%
כללי
10 / 4
40%
מקטע זמן
בקרה 00:00:47.410
בקרה 00:10:33.673
בקרה 00:20:26.187
בקרה 00:30:40.700
בקרה 00:40:51.460
בקרה 00:51:06.723
בקרה 01:01:21.490