תוצאה
קטגוריה
24 / 22
92%
מגדר
24 / 22
92%
כללי
26 / 22
85%
מקטע זמן
בקרה 00:00:53.680
בקרה 00:12:39.440
בקרה 00:25:03.707
בקרה 00:38:11.720
בקרה 00:51:03.487