תוצאה
קטגוריה
24 / 21
88%
מגדר
24 / 21
88%
כללי
26 / 21
81%
מקטע זמן
בקרה 00:00:52.680
בקרה 00:12:04.440
בקרה 00:24:02.707
בקרה 00:36:42.217
בקרה 00:49:22.230