תוצאה
קטגוריה
3 / 1
34%
מגדר
10 / 2
20%
כללי
10 / 2
20%
מקטע זמן
בקרה 00:00:45.160
בקרה 00:10:22.923
בקרה 00:19:59.187
בקרה 00:29:37.697
בקרה 00:39:18.210
בקרה 00:49:15.220
בקרה 00:58:57.980