תוצאה
קטגוריה
24 / 20
84%
מגדר
24 / 20
84%
כללי
26 / 20
77%
מקטע זמן
בקרה 00:00:51.683
בקרה 00:11:53.440
בקרה 00:23:54.207
בקרה 00:36:48.717
בקרה 00:48:52.230