מקטע זמן
בקרה 00:01:48.550
בקרה 00:05:29.813
בקרה 00:08:57.567
בקרה 00:12:28.817
בקרה 00:16:08.690
בקרה 00:19:43.573