תוצאה
קטגוריה
24 / 19
80%
מגדר
24 / 19
80%
כללי
26 / 19
74%
מקטע זמן
בקרה 00:00:51.447
בקרה 00:11:46.690
בקרה 00:23:04.203
בקרה 00:34:38.463
בקרה 00:46:28.977