מקטע זמן
בקרה 00:01:36.810
בקרה 00:05:00.303
בקרה 00:08:19.317
בקרה 00:11:46.640
בקרה 00:15:17.317
בקרה 00:18:55.827