תוצאה
קטגוריה
24 / 18
75%
מגדר
24 / 18
75%
כללי
26 / 18
70%
מקטע זמן
בקרה 00:00:49.680
בקרה 00:11:20.690
בקרה 00:22:45.953
בקרה 00:34:15.717
בקרה 00:45:40.270
בקרה 00:57:05.990