מקטע זמן
בקרה 00:01:51.553
בקרה 00:05:10.807
בקרה 00:08:12.590
בקרה 00:11:17.817
בקרה 00:14:17.317
בקרה 00:17:11.320