תוצאה
קטגוריה
24 / 17
71%
מגדר
24 / 17
71%
כללי
26 / 17
66%
מקטע זמן
בקרה 00:00:51.437
בקרה 00:11:16.693
בקרה 00:22:01.460
בקרה 00:33:03.960
בקרה 00:44:42.350
בקרה 00:56:24.237