מקטע זמן
בקרה 00:01:25.510
בקרה 00:04:36.557
בקרה 00:07:37.557
בקרה 00:10:43.810
בקרה 00:13:51.317
בקרה 00:17:06.567