תוצאה
קטגוריה
24 / 16
67%
מגדר
24 / 16
67%
כללי
26 / 16
62%
מקטע זמן
בקרה 00:00:46.430
בקרה 00:10:54.443
סיום 00:21:59.453
סיום 00:33:02.963
בקרה 00:44:36.977
בקרה 00:55:54.237