מקטע זמן
בקרה 00:01:22.303
בקרה 00:04:30.803
בקרה 00:07:25.560
בקרה 00:10:31.560
בקרה 00:13:50.660
בקרה 00:16:58.573