תוצאה
קטגוריה
24 / 15
63%
מגדר
24 / 15
63%
כללי
26 / 15
58%
מקטע זמן
בקרה 00:00:45.183
בקרה 00:10:54.940
בקרה 00:22:01.950
בקרה 00:32:56.217
בקרה 00:44:16.973
בקרה 00:55:45.487