תוצאה
קטגוריה
24 / 14
59%
מגדר
24 / 14
59%
כללי
26 / 14
54%
מקטע זמן
בקרה 00:00:47.710
בקרה 00:10:53.440
בקרה 00:21:39.453
בקרה 00:32:43.963
בקרה 00:44:03.477
בקרה 00:54:53.987