תוצאה
קטגוריה
24 / 13
55%
מגדר
24 / 13
55%
כללי
26 / 13
50%
מקטע זמן
בקרה 00:00:45.683
בקרה 00:10:43.193
בקרה 00:21:18.447
בקרה 00:32:01.960
בקרה 00:42:52.223
בקרה 00:53:41.983