תוצאה
קטגוריה
2 / 2
100%
מגדר
2 / 2
100%
כללי
26 / 25
97%
מקטע זמן
בקרה 00:02:12.557
בקרה 00:06:36.560
בקרה 00:11:22.640
בקרה 00:15:37.573
בקרה 00:20:40.823