תוצאה
קטגוריה
2 / 1
50%
מגדר
2 / 1
50%
כללי
2 / 1
50%
מקטע זמן
בקרה 00:00:51.670
בקרה 00:11:22.793
בקרה 00:22:36.817
בקרה 00:34:14.853
בקרה 00:45:47.600
בקרה 00:57:43.250
בקרה 01:08:58.387