תוצאה
קטגוריה
24 / 12
50%
מגדר
24 / 12
50%
כללי
26 / 12
47%
מקטע זמן
בקרה 00:00:41.680
בקרה 00:10:21.940
בקרה 00:20:30.447
בקרה 00:31:02.210
בקרה 00:41:51.723
בקרה 00:52:09.283