תוצאה
קטגוריה
4 / 4
100%
מגדר
4 / 4
100%
כללי
4 / 4
100%
מקטע זמן
בקרה 00:00:58.777
בקרה 00:13:17.547
בקרה 00:25:34.573
בקרה 00:37:49.587
בקרה 00:50:37.607
בקרה 01:03:47.127
בקרה 01:17:12.647
בקרה 01:30:57.913