תוצאה
קטגוריה
10 / 10
100%
מגדר
24 / 23
96%
כללי
26 / 24
93%
מקטע זמן
בקרה 00:01:46.807
בקרה 00:05:22.307
בקרה 00:08:49.313
בקרה 00:12:28.820
בקרה 00:16:07.823
בקרה 00:19:42.570