תוצאה
קטגוריה
24 / 11
46%
מגדר
24 / 11
46%
כללי
26 / 11
43%
מקטע זמן
בקרה 00:00:41.180
בקרה 00:10:03.690
בקרה 00:20:02.957
בקרה 00:30:04.460
בקרה 00:40:03.220
בקרה 00:51:55.983