תוצאה
קטגוריה
4 / 3
75%
מגדר
4 / 3
75%
כללי
4 / 3
75%
מקטע זמן
בקרה 00:00:55.527
בקרה 00:12:04.547
בקרה 00:23:33.700
בקרה 00:35:22.800
בקרה 00:47:32.100
בקרה 00:59:44.260
בקרה 01:12:07.137
בקרה 01:24:02.907
בקרה 01:35:56.920