תוצאה
קטגוריה
24 / 10
42%
מגדר
24 / 10
42%
כללי
26 / 10
39%
מקטע זמן
בקרה 00:00:44.430
בקרה 00:10:17.693
בקרה 00:20:26.200
בקרה 00:30:47.210
בקרה 00:40:55.727
בקרה 00:51:24.983