מקטע זמן
בקרה 00:01:38.580
בקרה 00:05:04.807
בקרה 00:08:18.590
בקרה 00:11:36.670
בקרה 00:15:03.817
בקרה 00:18:36.730