תוצאה
קטגוריה
4 / 2
50%
מגדר
4 / 2
50%
כללי
4 / 2
50%
מקטע זמן
בקרה 00:00:48.773
בקרה 00:11:13.543
בקרה 00:23:32.110
בקרה 00:34:51.833
בקרה 00:46:10.600
בקרה 00:57:14.117
בקרה 01:09:19.133
בקרה 01:20:55.900
בקרה 01:32:20.917