תוצאה
קטגוריה
24 / 9
38%
מגדר
24 / 9
38%
כללי
26 / 9
35%
מקטע זמן
בקרה 00:00:48.180
בקרה 00:10:47.940
בקרה 00:20:36.700
בקרה 00:30:38.460
בקרה 00:40:47.223
בקרה 00:50:44.980