תוצאה
קטגוריה
4 / 1
25%
מגדר
4 / 1
25%
כללי
4 / 1
25%
מקטע זמן
בקרה 00:00:54.777
בקרה 00:11:52.450
בקרה 00:23:00.700
בקרה 00:34:04.830
בקרה 00:45:17.970
בקרה 00:56:31.863
בקרה 01:07:48.633
בקרה 01:19:25.647
בקרה 01:30:52.163