תוצאה
קטגוריה
10 / 9
90%
מגדר
24 / 21
88%
כללי
26 / 21
81%
מקטע זמן
בקרה 00:01:33.300
בקרה 00:04:50.807
בקרה 00:08:01.817
בקרה 00:11:25.817
בקרה 00:14:51.317
בקרה 00:18:14.320