תוצאה
קטגוריה
24 / 8
34%
מגדר
24 / 8
34%
כללי
26 / 8
31%
מקטע זמן
בקרה 00:00:44.180
בקרה 00:10:42.943
בקרה 00:20:51.200
בקרה 00:30:58.210
בקרה 00:40:55.480
בקרה 00:50:33.233