תוצאה
קטגוריה
10 / 8
80%
מגדר
24 / 20
84%
כללי
26 / 20
77%
מקטע זמן
בקרה 00:01:30.300
בקרה 00:04:45.553
בקרה 00:07:56.813
בקרה 00:11:21.640
בקרה 00:14:49.597
בקרה 00:18:08.820