תוצאה
קטגוריה
24 / 7
30%
מגדר
24 / 7
30%
כללי
26 / 7
27%
מקטע זמן
בקרה 00:00:43.430
בקרה 00:10:15.440
בקרה 00:20:03.453
בקרה 00:30:05.710
בקרה 00:40:22.223
בקרה 00:50:22.983