תוצאה
קטגוריה
10 / 10
100%
מגדר
10 / 10
100%
כללי
10 / 10
100%
DNF
הערות
מקטע זמן
בקרה 00:00:44.970
בקרה 00:09:41.390
בקרה 00:18:20.610
בקרה 00:27:09.567