תוצאה
קטגוריה
10 / 7
70%
מגדר
24 / 19
80%
כללי
26 / 19
74%
מקטע זמן
בקרה 00:01:21.530
בקרה 00:04:41.557
בקרה 00:07:55.560
בקרה 00:11:07.313
בקרה 00:14:18.817
בקרה 00:17:45.390