תוצאה
קטגוריה
24 / 6
25%
מגדר
24 / 6
25%
כללי
26 / 6
24%
מקטע זמן
בקרה 00:00:42.197
בקרה 00:10:12.187
בקרה 00:20:02.703
בקרה 00:30:04.970
בקרה 00:40:02.727
בקרה 00:49:49.480