תוצאה
קטגוריה
10 / 6
60%
מגדר
24 / 18
75%
כללי
26 / 18
70%
מקטע זמן
בקרה 00:01:38.307
בקרה 00:04:51.560
בקרה 00:07:57.557
בקרה 00:11:08.313
בקרה 00:14:18.320
בקרה 00:17:38.823