תוצאה
קטגוריה
10 / 9
90%
מגדר
10 / 9
90%
כללי
10 / 9
90%
מקטע זמן
בקרה 00:00:44.777
בקרה 00:10:23.400
בקרה 00:21:01.680
בקרה 00:32:04.577
בקרה 00:42:58.593
בקרה 00:54:39.610
בקרה 01:07:02.877
בקרה 01:20:51.397