תוצאה
קטגוריה
24 / 5
21%
מגדר
24 / 5
21%
כללי
26 / 5
20%
מקטע זמן
בקרה 00:00:42.677
בקרה 00:09:58.940
בקרה 00:19:35.200
בקרה 00:29:36.457
בקרה 00:39:26.470
בקרה 00:49:13.230