תוצאה
קטגוריה
10 / 8
80%
מגדר
10 / 8
80%
כללי
10 / 8
80%
מקטע זמן
בקרה 00:00:50.777
בקרה 00:11:18.470
בקרה 00:22:03.600
בקרה 00:33:24.870
בקרה 00:44:28.500
בקרה 00:55:36.110
בקרה 01:06:38.377
בקרה 01:17:48.397