תוצאה
קטגוריה
24 / 4
17%
מגדר
24 / 4
17%
כללי
26 / 4
16%
מקטע זמן
בקרה 00:00:39.930
בקרה 00:09:52.187
בקרה 00:19:24.950
בקרה 00:28:53.957
בקרה 00:38:26.720
בקרה 00:47:57.230