תוצאה
קטגוריה
14 / 11
79%
מגדר
24 / 16
67%
כללי
26 / 16
62%
מקטע זמן
בקרה 00:01:21.803
בקרה 00:04:35.560
בקרה 00:07:41.807
בקרה 00:10:52.347
בקרה 00:14:05.317
בקרה 00:17:12.100