תוצאה
קטגוריה
10 / 7
70%
מגדר
10 / 7
70%
כללי
10 / 7
70%
מקטע זמן
בקרה 00:00:46.527
בקרה 00:10:08.540
בקרה 00:20:21.660
בקרה 00:31:47.740
בקרה 00:44:01.100
בקרה 00:53:41.860
בקרה 01:04:02.873
בקרה 01:15:35.890