תוצאה
קטגוריה
24 / 3
13%
מגדר
24 / 3
13%
כללי
26 / 3
12%
מקטע זמן
בקרה 00:00:40.937
בקרה 00:09:39.440
בקרה 00:19:04.950
בקרה 00:28:38.457
בקרה 00:38:02.217
בקרה 00:47:36.977