תוצאה
קטגוריה
10 / 6
60%
מגדר
10 / 6
60%
כללי
10 / 6
60%
מקטע זמן
בקרה 00:00:45.527
בקרה 00:10:18.390
בקרה 00:20:17.650
בקרה 00:30:29.740
בקרה 00:40:45.880
בקרה 00:52:54.140
בקרה 01:03:14.373
בקרה 01:13:40.387