תוצאה
קטגוריה
10 / 5
50%
מגדר
10 / 5
50%
כללי
10 / 5
50%
מקטע זמן
בקרה 00:00:48.523
בקרה 00:09:43.540
בקרה 00:20:08.557
בקרה 00:29:55.720
בקרה 00:39:56.837
בקרה 00:50:01.853
בקרה 01:00:23.867
בקרה 01:10:57.633
בקרה 01:21:24.150