תוצאה
קטגוריה
24 / 1
5%
מגדר
24 / 1
5%
כללי
26 / 1
4%
מקטע זמן
בקרה 00:00:40.440
בקרה 00:09:26.190
בקרה 00:18:39.707
בקרה 00:27:49.207
בקרה 00:36:57.717
בקרה 00:45:57.227