תוצאה
קטגוריה
18 / 12
67%
מגדר
33 / 19
58%
כללי
40 / 23
58%
מקטע זמן
בקרה 00:01:24.483
בקרה 00:13:05.747
בקרה 00:24:45.260
בקרה 00:36:52.210